پزشکان بدون مرز درمان
خانه / داروی ديدروژسترون‌ DYDROGESTERONE ، براي‌ درمان‌آندومتريوز، سقط عادتي‌، خونريزي‌غيرفونكسيونل‌ رحم‌، قاعدگي‌ دردناك‌،فقدان‌ قاعدگي‌، سندرم‌ پيش‌ از قاعدگي‌ مصرف می شود

داروی ديدروژسترون‌ DYDROGESTERONE ، براي‌ درمان‌آندومتريوز، سقط عادتي‌، خونريزي‌غيرفونكسيونل‌ رحم‌، قاعدگي‌ دردناك‌،فقدان‌ قاعدگي‌، سندرم‌ پيش‌ از قاعدگي‌ مصرف می شود

DYDROGESTERONE
موارد مصرف‌:

ديدروژسترون‌ براي‌ درمان‌آندومتريوز، سقط عادتي‌، خونريزي‌غيرفونكسيونل‌ رحم‌، قاعدگي‌ دردناك‌،فقدان‌ قاعدگي‌، سندرم‌ پيش‌ از قاعدگي‌ وبه‌منظور جانشين‌ درماني‌ هورموني‌مصرف‌ مي‌شود.

مكانيسم‌ اثر:

پس‌ از پيوند به‌گيرنده‌هاي‌سيتوپلاسمي‌ و ايجاد كمپلكس‌ استروئيد ـگيرنده‌، نسخه‌برداري‌ آغاز شده‌ و ساخت‌پروتئين‌ها افزايش‌ مي‌يابد. اين‌ پروتئين‌هامسئول‌ آثار فارماكولوژيك‌ دارومي‌باشند. اين‌ دارو نيز مانند سايرپروژستين‌ها مانع‌ رهايش‌ گنادوتروپين‌هااز هيپوفيز و در نتيجه‌ مانع‌ بلوغ‌ فوليكولي‌و تضعيف‌ تخمك‌گذاري‌ مي‌گردد.

فارماكوكينتيك‌:

ديدروژسترون‌ از دستگاه‌گوارش‌ به‌خوبي‌ جذب‌ مي‌شود و متابوليسم‌آن‌ كبدي‌ بوده‌ و از راه‌ كليه‌ها دفع‌ مي‌شود.

موارد منع‌ مصرف‌:

در كارسينوم‌ پستان‌ يااعضاء تناسلي‌، بيماري‌ كبدي‌، سقطفراموش‌ شده‌ و اختلالات‌ ترومبوتيك‌ نبايدمصرف‌ شود.

هشدارها:

در حين‌ مصرف‌ دارو ممكن‌ است‌خونريزيهاي‌ قاعدگي‌ نامنظم‌ ديده‌ شود كه‌در آن‌ صورت‌ بهتر است‌ ميزان‌ مصرف‌ راافزايش‌ داد.

عوارض‌ جانبي‌:

ترومبوفلبيت‌، آمبولي‌ريوي‌، ترومبوز شبكيه‌، لكه‌بيني‌،خونريزي‌ نابجا، تغيير اشتها و ورم‌ قوزك‌پا از عوارض‌ جانبي‌ دارو هستند.

تداخل‌هاي‌ دارويي‌:

مصرف‌ همزمان‌ديدروژسترون‌ و بروموكريپتين‌ موجب‌ترشح‌ بيش‌ از حد و خود به‌خودي‌ جريان‌شير مي‌گردد. داروهاي‌ القاكننده‌ فعاليت‌آنزيم‌هاي‌ كبدي‌ مثل‌ كاربامازپين‌،فنوباربيتال‌، فني‌توئين‌ و ريفامپين‌ موجب‌كاهش‌ كارآئي‌ دارو مي‌شوند.

مقدار مصرف‌:

در آندومتريوز ۱۰ ميلي‌گرم‌۳ـ۲ بار در روز طي‌ روزهاي‌ ۲۵ـ۵ سيكل‌قاعدگي‌ و يا به‌طور مداوم‌ مصرف‌مي‌شود. در سقط عادتي‌ ۱۰ ميلي‌گرم‌دوبار در روز از روزهاي‌ ۲۵ـ۱۱ سيكل‌ تاوقوع‌ آبستني‌ و سپس‌ به‌طور مداوم‌ تا هفته‌۲۰ حاملگي‌ مصرف‌ و سپس‌ به‌تدريج‌ميزان‌ مصرف‌ كاهش‌ داده‌ مي‌شود.

براي‌توقف‌ خونريزي‌ غيرفونكسيونال‌ رحم‌، ۱۰ميلي‌گرم‌ دوبار در روز (به‌همراه‌ يك‌استروژن‌) و به‌مدت‌ ۷ـ۵ روز تازمان‌ قطع‌خونريزي‌ مصرف‌ مي‌شود. براي‌جلوگيري‌ از خونريزي‌، ۱۰ ميلي‌گرم‌ دوباردر روز (همراه‌ يك‌ استروژن‌) در روزهاي‌۲۵ـ۱۱ سيكل‌ مصرف‌ مي‌شود.

در قاعدگي‌دردناك‌، مقدار مصرف‌ آن‌ ۱۰ ميلي‌گرم‌دوبار در روز در روزهاي‌ ۲۵ـ ۵ سيكل‌مي‌باشد. در فقدان‌ قاعدگي‌ ۱۰ ميلي‌گرم‌دوبار در روز از روزهاي‌ ۲۵ـ۱۱ سيكل‌به‌شرط تجويز همزمان‌ استروژن‌ از روز۲۵ـ۱ سيكل‌، مصرف‌ مي‌شود.

در سندرم‌پيش‌ از قاعدگي‌، mg/day 10 از روز ۲۶ـ۱۲سيكل‌ مصرف‌ مي‌شود كه‌ در صورت‌ نيازمي‌توان‌ مقدار مصرف‌ دارو را افزايش‌ داد.

اشكال‌ دارويي‌:

Tablet: 5 mg

مطلب پیشنهادی

بررسی تغییرات پستان

پستان‌ها چون از یک بافت نرم و گوشتی ساخته شده‌‌‌اند دائماً در حال تغییر شکل …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *