پزشکان بدون مرز درمان
خانه / “انجمن داروسازان اصفهان ” ؛ شرایط قیمت گذاری جدید داروهای ساختنی و قیمت جدید برخی فرمولاسیونهای متداول را منتشر کرد

“انجمن داروسازان اصفهان ” ؛ شرایط قیمت گذاری جدید داروهای ساختنی و قیمت جدید برخی فرمولاسیونهای متداول را منتشر کرد

 انجمن داروسازان استان اصفهان ، طی اطلاعیه ای ، شرایط قیمت گذاری جدید داروهای ساختنی و قیمت جدید برخی فرمولاسیونهای متداول را منتشر کرد .

انجمن داروسازان ایران

انجمن اصفهان

 شماره۱۷۱/۸۵/الف

تاریخ۶/۸/۸۵

همکار محترم سرکارخانم/جناب آقای دکتر….. مسئول فنی محترم داروخانه….

با سلام ،

احتراما نظر به اینکه قیمت فراورده های ترکیبی علیرغم افزایش بهای مواد مصرفی و هنچنین افزایش حقوق مسئولین فنی ، از سال ۱۳۸۱ تا به حال هیچگونه اضافه نشده است ، بدعوت انجمن داروسازان اصفهان و با محور قرار دادن مصوبه اخیر شورایعالی  نظام پزشکی کشور و طی جلسات متعدد با شرکت مسئولین محترم حوزه معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، نمایندگان محترم سازمانهای بیمه گر و داروسازان عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی و با عنایت به اینکه اجرت داروهای ترکیبی در مصوبه فوق دو برابر شده ، ولی به منظور رفاه حال بیماران محترم مصوبه مذکور تعدیل گردیده و نهایتا لیست زیر به پیوست اعلام میگردد. همچنین مقرر گردید جهت فرمولاسیونهائی که در جدول منظور نشده است ، مشروط بر اینکه از نظر کتب علمی قابل قبول باشد ، بشرح زیر است :

برای ساخت محلول ها

در مورد :

 ترکیبات دو   (۲) قلمی مبلغ ۵۰۰۰ ریال

 ترکیبات سه (۳) قلمی مبلغ   ۷۰۰۰ ریال

 ترکیبات چهار (۴) قلمی و بالاتر مبلغ ۸۰۰۰ ریال

برای ساخت کرم ها و پماد ها

 در مورد

  ترکیبات دو (۲) قلمی مبلغ ۷۰۰۰ ریال

 ترکیبات سه (۳) قلمی مبلغ ۸۵۰۰ ریال

ترکیبات چهار (۴) قلمی و بالاتر مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال

 به عنوان اجرت ساخت به قیمت مواد و ظروف مصرفی اضافه میگردد . از همکاران محترم خواهشمند است ضمن  رعایت موارد فوق از مواد مطمئن و تاریخ دار استفاده نموده و فراورده های ترکیبی را در ظروف مناسب و با برچسب شکیل ، بسته بندی نمایند .

ضمنا قیمت فراورده هائی که توسط شرکت های رسمی و معتبر توزیع میشوند و دارای پروانه ساخت از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی هستند ، مبنای محاسبه سازمانهای بیمه گر خواهد بود.

در ضمن قیمت شیشه و برچسب ۱۵۰۰ ریال و قیمت قوطی و برچسب  نیز ۱۵۰۰ ریال در نظر گرفته شود .

 در زیر به برخی از فرمول های معروف و متداول و قیمت نهائی آنها اشاره میشود : 

 

ردیف

فرمول داروی ساختنی

مقدار

ارزش نهائی (ریال)

۱

محلول موضعی هیدروکینون ۵%

۱۰۰ سی سی

۱۴۰۰۰

۲

کرم هیدروکینون ۵%

۳۰ گرم

۱۴۰۰۰

۳

پاراآمینوبنزوئیک اسید

الکل سفید و گلیسرین

۵ گرم

۱۰۰ سی سی

۱۳۰۰۰

۴

وازلین سالیسیلیک ۳ الی ۵%

۳۰ گرم

۸۵۰۰

۵

وازلین سالیسیلیک ۶ الی ۱۰%

۳۰ گرم

۹۰۰۰

۶

وازلین سالیسیلیک ۱۰ الی ۲۰%

۳۰ گرم

۹۵۰۰

۷

کرم کلوبتازول

ایزوپروپیل الکل مرک

۶۰ گرم

۶۰ سی سی

۲۰۰۰۰

۸

کرم بتامتازون

ایزوپروپیل الکل مرک

۳۰ گرم

۳۰ سی سی

۱۵۰۰۰

۹

پرسیپیته بلان

سونیترات دو بیسموت

کلد کرم

۵/۱ گرم

۵/۱ گرم

۲۵ گرم

۲۰۰۰۰

۱۰

محلول خوراکی سولفات روی ۱ %

۱۰۰ سی سی

۷۰۰۰

۱۱

محلول موضعی کلیندامایسین ۲ %

۱۰۰ سی سی

۲۰۰۰۰

۱۲

محلول موضعی کلیندامایسین ۲/۱ %

۱۰۰ سی سی

۱۷۰۰۰

۱۳

محلول موضعی آلومینیوم کلراید ۳۰%

در الکل ۹۶درجه

۵/۱ سی سی

۲۰۰۰۰

۱۴

اسید سالیسیلیک

اسید لاکتیک ( antivart soloution)

کولودیون

۵/۱ گرم

۵/۱ گرم

۲۵ گرم

۱۶۰۰۰

۱۵

لوسیون بارو ( استات آلومینیوم ) ۵%

۱۰۰ سی سی

۸۰۰۰

۱۶

ائوزین ۲% در آب مقطر

۱۰۰ سی سی

۱۴۰۰۰

۱۷

ائوزین ۲% در الکل سفید

۱۰۰ سی سی

۱۶۰۰۰

۱۸

کلرید سدیم ۳% در اوسرین مرغوب

۱۰۰ گرم

۱۴۰۰۰

۱۹

کلرید سدیم ۳% در اوسرین مرغوب

۵۰ گرم

۱۲۰۰۰

۱۵۰۰۰

اوره ۱۰ % در اوسرین مرغوب

۱۰۰ گرم

 

۱۲۵۰۰

اوره ۱۰ % در اوسرین مرغوب

۵۰ گرم

 

۲۲

هیپوسولفیت سدیم

آب مقطر آب I

اسید تارتریک

آب مقطر آب II

 

۱۲ گرم

۲۵۰ سی سی

۱۲ گرم

۲۵۰ سی سی

۲۰۰۰۰

۲۳

قطره یدید پتاسیم ۵ گرم اشباع شده (sski)

۲۵ سی سی

۲۸۰۰۰

۲۴

لوسیون بنزیل بنزوات ۲۵% با گلیسرین

۱۰۰ سی سی

۲۳۰۰۰

۲۵

کپسول پاراآمینوبنزوئیگ اسید ۲۵۰ میلیگرم

هر عدد

۳۰۰

۲۶

کپسول پاراآمینوبنزوئیگ اسید ۵۰۰ میلیگرم

هر عدد

۵۰۰

۲۷

گلیسرین بوراته و فنیکه بصورت قطره چکان

۱۵ سی سی

۴۵۰۰

۲۸

گلیسرین یده بصورت قطره چکان

۱۵ سی سی

۶۵۰۰

۲۹

ویوله دوژانسین ۱ % با آب مقطر و ۱۰ % الکل

۳۰ سی سی

۳۵۰۰

۳۰

ویوله دو ژانسین ۵/۰% درآب مقطر ( دهانی )

۳۰ سی سی

۳۰۰۰

۳۱

اسید استیک ۲ %  با آب مقطر

۳۰ سی سی

۳۰۰۰

۳۲

آب اکسیژنه ۳ %

۳۰ سی سی

۲۵۰۰

۳۳

محلول موضعی ماینوکسیدیل ۲ %

( پروپیلن گلیکول ۱۰ لازم است )

۱۰۰ سی سی

۲۲۰۰۰

۳۴

محلول موضعی ماینوکسیدیل ۵ %

( پروپیلن گلیکول ۱۰ لازم است )

۱۰۰ سی سی

۳۵۰۰۰

۳۵

محلول موضعی اریترومایسین ۲ %

( پروپیلن گلیکول ۱۰ لازم است )

۱۰۰ سی سی

۱۵۰۰۰

۳۶

محلول موضعی اریترومایسین ۴ %

( پروپیلن گلیکول ۱۰ لازم است )

۱۰۰ سی سی

۲۲۰۰۰

۳۷

محلول موضعی اریترومایسین ۴ %

+ زینک استات ۲/۱ %

۱۰۰ سی سی

۲۳۰۰۰

۳۸

محلول موضعی پروژسترون ۲% در ایزوپروپیل الکل

۱۰۰ سی سی

۲۲۰۰۰

۳۹

محلول موضعی پروژسترون ۱% در ایزوپروپیل الکل

۱۰۰ سی سی

۱۷۵۰۰

۴۰

پودر پابا  ( P.A.B.A )

پودر تیتانیوم دی اکساید

کلد کرم

۵/۱ گرم

۹ % گرم

۳۰ گرم

۱۵۰۰۰

۴۱

پماد دیترانول ۱ %

۳۰ گرم

۱۵۰۰۰

 

رونوشت :

معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سازمان محترم نظام پزشکی استان اصفهان

سازمان بیمه تامین اجتماعی استان اصفهان

سازمان بیمه خدمات درمانی استان اصفهان

سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح استان اصفهان

کمیته امداد امام خمینی ( ره ) استان اصفهان

دانشکده داروسازی استان اصفهان

مطلب پیشنهادی

بررسی تغییرات پستان

پستان‌ها چون از یک بافت نرم و گوشتی ساخته شده‌‌‌اند دائماً در حال تغییر شکل …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *